Binnen de ‘vreemdelingenketen’ werken veel organisaties met elkaar samen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is veruit de bekendste, maar er zijn nog een aantal andere belangrijke organisaties. Welke organisaties zijn er nog meer?  Wat betekenen al die afkortingen? En wie doet nu eigenlijk wat? In deze blog vind je hierop het antwoord!

Immigratie en Naturalisatiedienst⁠  (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (afkorting: IND) is binnen de vreemdelingenketen de belangrijkste organisatie. Bij de IND dien je een aanvraag voor een verblijfsvergunning in, zij geven de verblijfsvergunning af of weigeren de vergunning. Ze kunnen een verblijfsvergunning intrekken en inreisverboden opleggen. Daarnaast beslist de IND op naturalisatieverzoeken, wil je Nederlander worden en dien je bij de gemeente een verzoek om naturalisatie in, dan wordt dit verzoek door de IND beoordeeld.

Dienst terugkeer en vertrek⁠ 

De Dienst Terugkeer en Vertrek (afkorting DT&V) houdt zich bezit met de terugkeer van mensen die niet meer in Nederland mogen blijven. Zij helpen mensen die zelf terug willen keren naar hun land van herkomst en hier om een bepaalde reden hulp bij nodig hebben. De DT&V zet echter ook mensen gedwongen uit. Personen die niet willen terugkeren naar hun land van herkomst maar ook niet in Nederland mogen blijven. Het gaat hier bijvoorbeeld met name om asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben gekregen en weer terug moeten keren. De DT&V werkt nauw samen met de IND, maar bijvoorbeeld ook met het COA, de Vreemdelingenpolitie en de Koninklijke Marechaussee.

De DT&V gaat in gesprek met de vreemdelingen om te kijken of ze mee willen werken. Ze leggen ook contact met de ambassades van andere landen om eventuele reisdocumenten te kunnen verkrijgen. Ze kunnen onder voorwaarden vreemdelingen ook in vreemdelingenbewaring (detentie) stellen.

De Dienst Terugkeer en Verstrek heeft een eigen youtube kanaal met filmpjes over hun werkwijze, deze vind je hier.

Koninklijke Marechaussee 

De Koninklijke Marechaussee (Kmar) komt in beeld als men op het vliegveld van Schiphol asiel aanvraagt of als de vreemdeling wordt uitgezet en niet meewerkt aan zijn of haar vertrek. Als er asiel aangevraagd wordt is de Kmar verantwoordelijk voor eerste opvang en wordt vanuit daar het asieltraject opgestart. Bij uitzetting is de Kmar de organisatie die vreemdelingen overdraagt aan de autoriteiten van het land van herkomst. Zij voeren dus de daadwerkelijke uitzetting uit. Tijdens de uitzetting kan de Kmar dwangmiddelen gebruiken. De dwangmiddelen die gebruikt mogen worden zijn: handboeien, Franse body cuffs, klittenband, tie wraps en transparante gelaatsmaskers.

In het verleden heeft de Nationale Ombudsman een onderzoeksrapport opgesteld naar uitzettingsvluchten, hierin lees je meer over de uitzettingsprocedure.

Vreemdelingenpolitie 

De vreemdelingenpolitie houdt zich bezig met onderzoek naar mensensmokkel en mensenhandel. Daarnaast houdt de vreemdelingenpolitie vreemdelingen in de gaten die een meldplicht hebben. Ze kunnen mensen in vreemdelingenbewaring plaatsen (detentie) en onderzoek doen naar de identiteit en verblijfsstatus van iemand.

Nidos

Als er minderjarige vreemdelingen Nederland in komen zonder ouder dan wordt de (tijdelijke) voogdij aan Stichting Nidos toegekend. Ik heb eerder een blog geschreven over alleenstaande minderjarige asielzoekers, klik hier.

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers⁠ 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (afkorting COA) regelt – zoals de naam het al zegt.- de opvang voor asielzoekers. Verspreid over het hele land zijn er verschillende asielzoekerscentra, deze behoren tot het COA. Het COA plaatst asielzoekers in asielzoekerscentra. Zij verstrekken de asielzoekers ook leefgeld en een zorgverzekering. Als asielzoekers een verblijfsvergunning hebben gekregen start bij het COA ook traject naar een zelfstandig leven in Nederland. Het COA werkt nauw samen met de IND. In welk AZC een asielzoeker komt te wonen wordt door het COA bepaald. Hier heeft de advocaat niet dan wel nauwelijks invloed op. De regelgeving zegt dat het COA opvang moet bieden, maar niet waar. Het ene asielzoekerscentrum is ‘populairder’ dan de ander. Er kan door de asielzoeker gevraagd worden op overplaatsing maar het is lang niet altijd mogelijk om overgeplaatst te worden.

Vluchtelingenwerk Nederland⁠ 

Vluchtelingenwerk (afkorting VWN) is een non-profitorganisatie die zich inzet voor vluchtelingen in Nederland. Zij zetten zich op verschillende manieren in. Zo is Vluchtelingenwerk te vinden op elk asielzoekerscentrum. Zij informeren de asielzoekers over hoe de asielprocedure in Nederland te werk gaat, er is een mogelijkheid het vluchtverhaal te bespreken met de vrijwilligers en ze kunnen soms ook praktische hulp bieden. Ook helpt Vluchtelingenwerk na het verkrijgen van een verblijfsvergunning met de aanvraag voor de verblijfsvergunning van gezinsleden.

Vluchtelingenwerk helpt vluchtelingen ook met integratie in Nederland. Daarnaast heeft Vluchtelingenwerk een juridische tak die de advocaten kunnen ondersteunen met landeninformatie of juridische informatie.

Bij Vluchtelingenwerk werken veel vrijwilligers en ze zoeken vaak nog mensen; klik hier voor de link.

Raad voor Rechtsbijstand⁠

De Raad voor Rechtsbijstand (afkorting RvR) is een organisatie die ook erg van belang is maar vaak voor de vreemdelingen veel minder zichtbaar.

Allereerst is de Raad voor Rechtsbijstand verantwoordelijk voor de afgifte van toevoegingen (ook wel toegevoegde rechtsbijstand, subsidie of ‘pro-deo’).  Zij bepalen of de advocaat wordt betaald door de overheid, door de rechtzoekende zelf of een combinatie. Bij asielzaken betaalt de overheid de asieladvocaat.

Daarnaast heeft de Raad voor Rechtsbijstand ook een centrale rol op de aanmeldcentra. Op de aanmeldcentra worden de asielaanvragen van asielzoekers behandeld. De IND heeft daar een afdeling, Vluchtelingenwerk heeft daar een afdeling en de Raad voor Rechtsbijstand ook. Zij zorgen dat de advocaten op de aanmeldcentra goed kunnen werken. Ze beheren ruimtes waar de advocaten met hun cliënten kunnen spreken, zorgen dat er bepaalde voorzieningen zijn (printers, internet). Tenslotte koppelen zij asielzoekers aan een advocaat als de asielzoekers nog geen advocaat heeft en plannen ze met de IND de zaken van asielzoekers.

Vragen naar aanleiding van bovenstaande blog? Neem contact met mij op via: info@antwoordopvreemdelingenrecht.nl, telefonisch: 06 30 80 20 75 of via het contactformulier.