Er zijn verschillende redenen om voor een kort verblijf naar Nederland af te reizen, denk aan familiebezoek, vakantie of een zakenreis. Ook wat betreft verstrekkingen van visa is de nationaliteit van een persoon bepalend. Voor sommige nationaliteiten geldt bijvoorbeeld een vrij reizen termijn, dit is echter niet voor alle nationaliteiten het geval. Ook van belang is of iemand van binnen de EU komt of van buiten de EU.

Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen op dit het gebied van visa. Staat uw vraag hier niet tussen of wilt u een op uw zaak toegespitst advies? Neemt u dan (vrijblijvend) contact op via deze link.

Wat als ik met spoed iemand naar Nederland wil laten overkomen?

Het is mogelijk om een spoedvisum aan te vragen. Deze wordt slechts in een beperkt aantal gevallen afgegeven, bijvoorbeeld voor het bijwonen van een begrafenis of als iemand stervende is. Hiervoor bestaat geen aparte procedure, het is daarom van belang zo spoedig mogelijk alle formulieren en documenten (waaronder doktersverklaringen) te verzamelen en contact op te nemen met zowel de IND als de ambassade.

Een artikel over de spoedprocedure heb ik geschreven op mijn blog, deze kunt u hier vinden.

Wat zijn de voorwaarden voor een visum vakantiebezoek of familiebezoek?

Over het algemeen gelden de volgende voorwaarden:

 • De persoon dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort;
 • De persoon vormt geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid;
 • Er is een reisdoel en dit kan aangetoond worden (bij vakantie bijvoorbeeld een hotelreservering; voor familiebezoek een uitnodiging van de persoon in Nederland (via een toestemmingsformulier ondertekend door een ambtenaar van de gemeente);
 • Er zijn voldoende financiële middelen;
 • Er is een reisverzekering afgesloten met dekking medische zorg;
 • Er is geen risico op vestigingsgevaar.

Vestigingsgevaar is een veel voorkomende afwijzingsgrond. Als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dit tegenwerpt betekent het dat zij bang zijn dat de betrokkene niet zal terugkeren naar het land van herkomst maar zich in Nederland (illegaal) zal vestigen. Door de banden met het land van herkomst aan te tonen (koopwoning, baan, schoolgaande kinderen) kan aangetoond worden dat betrokkene terug zal keren.

Wat zijn de voorwaarden voor een visum voor zakelijk bezoek?

Deze voorwaarden komen overeen met de voorwaarden van een vakantiebezoek echter is het doel ditmaal zakelijk. Er moet een uitnodiging zijn van een bedrijf en er dient een zakelijk verblijfsdoel te zijn.

Voorbeelden die de IND noemt van zakelijke doelen zijn:

 • Overleg of training bij een in Nederland gevestigde bedrijfsonderdeel;
 • Aan- en verkoop van producten, zakelijke transacties en offertes;
 • Bijwonen van een beurs, congres of seminar;
 • Deelname aan een cultureel of sportief evenement;
 • Diplomatiek bezoek (diplomaten);
 • Politieke bezoek;
 • Stage of studie korter dan 90 dagen
Hoe vraag ik een visum aan?

Een visum wordt aangevraagd via de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar iemand vandaan komt of verblijft of – als er in dat land geen Nederlandse ambassade of consulaat is – in een buurtland.

In sommige landen is namens de visadienst een extern visabureau actief. U dient dan daar een visum aan te vragen

De ambassade of het externe visabureau neemt de visumaanvraag in en er moeten legeskosten worden betaald. De aanvraag zal worden beoordeeld en er zal binnen ongeveer twee weken een beslissing worden genomen op de visumaanvraag. Bij een positieve beslissing wordt het visum in het paspoort geplakt en kan de reis worden geboekt.

Het is belangrijk dat u de reis dus nog niet definitief boekt tot de beslissing van de IND om te voorkomen dat u onnodig kosten maakt.

Bij een negatieve beslissing is het mogelijk om bezwaar in te stellen, zie hier voor meer informatie over juridische procedures in het vreemdelingenrecht.

Hoelang is een visum geldig?

Een visum kort verblijf is geldig voor maximaal 90 dagen.

Mag ik meerdere keren in- en uitreizen met een visum?

U mag meerdere malen inreizen met een visum indien u een ‘multiple-entry’ visum heeft. In dat geval is het visum langer dan 90 dagen geldig (vijf jaar) maar mag u telkens maar elke 180 dagen maar 90 dagen in Nederland zijn.