Deze blog heeft geen vrolijk onderwerp, maar wel eentje van groot belang. Want wat gebeurt er met iemands verblijfsrecht als de referent is overleden? Of wat als in Nederland iemand is overleden en nabestaanden uit een derde land willen de begrafenis bijwonen of afscheid nemen als iemand op sterven ligt? Daar gaat deze blog over.

Referent is overleden

Als je een verblijfsvergunning hebt in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming (bijvoorbeeld verblijf bij echtgenoot) en deze overlijdt dan moet je ook jou verblijfsvergunning veranderen. In sommige gevallen is dit mogelijk. De verblijfsvergunning kan gewijzigd worden naar het verblijfsdoel ‘humanitair niet tijdelijk’, ook wel ‘voortgezet verblijf’ genoemd. Dit kan bijvoorbeeld als het familielid dat is komen te overlijden de Nederlandse nationaliteit heeft. Soms kan het ook als het familielid een verblijfsvergunning in Nederland had. Het overleden familielid mag echter geen vergunning op basis van asiel hebben.

Als het niet mogelijk is een vergunning om te zetten naar ‘voortgezet verblijf’ dan is het wellicht mogelijk om een vergunning te krijgen op grond van werk.

Familielid terminaal ziek, stervende of overleden

Is er een familielid terminaal ziek en willen familieleden afscheid komen nemen? Of is er een familielid overleden en willen andere familieleden op de begrafenis komen? Als die familieleden een visum nodig hebben dan kunnen zij mogelijk een spoedvisum aan te vragen.

Een visum kan worden aangevraagd voor eerste of tweedegraads familieleden van de overledene. Dit zijn:

  • Ouders, kinderen, broers en zussen,
  • Grootouders,
  • Zwagers/schoonzussen, schoonzoons/schoondochters en schoonvaders/schoonmoeders,
  • Stiefouders en stiefkinderen, stiefbroers/stiefzussen.

Het is belangrijk dat de familieleden in Nederland eerst bellen met de IND om aan te geven dat er een spoedvisum zal worden aangevraagd.

Als aan de voorwaarden is voldaan kan de familielid in het buitenland de visumaanvraag indienen bij de desbetreffende ambassade of het consulaat. Zorg dat alle extra aanwijzingen van de IND worden gevold.

Bij de ambassade of het consulaat zal aangetoond moeten worden dat de desbetreffende persoon geen gevaar vormt voor de Nederlandse overheid. Ook mag de persoon niet geregistreerd staat in een signaleringssysteem van de Schengenlanden. Er moet aangetoond worden dat de persoon terug zal keren naar het land van herkomst. Tenslotte moet de persoon beschikken over een geldig paspoort en dienen de familieleden te beschikken over voldoende geld gedurende de termijn dat de betreffende persoon in Nederland is.

Een spoedvisum kan worden afgegeven binnen een aantal uren.

 

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met mij op via: info@antwoordopvreemdelingenrecht.nl, telefonisch: 06 30 80 20 75 of via het contactformulier.