De Vreemdelingenwet bepaalt dat sommige categorieën vreemdelingen zich elke week op een bepaalde tijd en plek zich moeten melden (artikel 54 lid 1 sub f Vw2000; en voor verdere uitwerking zie artikel 4.51 Vreemdelingenbesluit). Het gaat bijvoorbeeld om asielzoekers die nog in hun asielprocedure zitten en nog geen beslissing van de IND hebben ontvangen of mensen die illegaal in Nederland zijn en wachten tot ze terug kunnen keren naar hun land van herkomst.

Door deze meldplicht weet de IND bijvoorbeeld of de vreemdeling nog steeds in het AZC of in Nederland is. Kom je je meldplicht niet na, dan riskeer je dat de IND de vermelding ‘MOB’ achter je naam zet: met onbekende bestemming vertrokken. Dit kan gevolgen hebben voor de procedure.

Als de IND niet meer weet waar je bent dan kunnen ze ook niet meer verder met je procedure. Of als je illegaal in Nederland bent, dan dien je beschikbaar te zijn voor vertrek naar het land van herkomst en dat wordt onmogelijk gemaakt als de Mederlandse autoriteiten niet meer weten waar je bent.

Als je kijkt naar het verleden zijn de MOB meldingen ook van belang geweest bij de Kinderpardon aanvragen (waar ik gemakshalve even de Definitieve Regeling Langdurig verblijvende kinderen en de Afsluitingsregeling Langdurig verblijvende kinderen onder schaal). Ben je langer dan 3 maanden ‘MOB’ geweest dat kon dit gevolgen hebben voor die procedure.

Nu het COA extra maatregelen heeft genomen tegen verspreiding van het coronavirus is bepaald dat er tot en met 29 maart even niet voldaan hoeft te worden aan de meldplicht. Zie hiervoor ook de melding op mycoa. Tot en met 29 maart hoef je je dus niet bij het COA te melden en zou dit geen problemen moeten opleveren.

Levert het wel problemen op met het COA of heb je andere vragen over de meldplicht, neem dan contact op via info@antwoordopvreemdelingenrecht.nl of telefonisch: 06 30 80 20 75.