Het kinderpardon is volop in het nieuws. Wat houdt het kinderpardon eigenlijk in?
En waarom is het zo belangrijk dat het kinderpardon wordt verruimd?

Het kinderpardon is een regeling voor kinderen die langdurig in Nederland verblijven zonder in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning. Ze zijn bijvoorbeeld al zo lang in Nederland omdat de asielprocedure heel lang duurt, of omdat het niet mogelijk is om terug te keren naar het land van herkomst.

Voor je in aanmerking kan komen voor deze regeling dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Je bent niet ouder dan 18 jaar
  • Je bent minstens 5 jaar in Nederland
  • Je hebt geen verblijfsvergunning
  • Je hebt (of je ouders hebben) meegewerkt aan vertrek naar het land van herkomst
  • Je hebt (of je ouders hebben) de juiste identiteit opgegeven

Er zitten nog meer voorwaarden aan de regeling, zie bijvoorbeeld de website van de IND hier.

Het is erg lastig om aan al deze voorwaarden te voldoen. Meestal loopt het mis op het punt ‘meewerken aan vertrek’. Mis je een gesprek met de Dienst Terugkeer en Vertrek, wil je niet terugkeren en maak je dat kenbaar, werk je niet of onvoldoende mee, dan kan de Dienst Terugkeer en Vertrek al snel aangeven dat er in het verleden niet is meegewerkt aan vertrek naar het land van herkomst. De kinderen zijn in dit soort zaken de dupe van handelingen van volwassenen. Zie bijvoorbeeld het artikel van Defence for Children.

De kinderombudsman heeft zich vorig jaar al eens over de verruiming van het kinderpardon uitgelaten. De Raad van Kerken heeft een brief geschreven aan de regering en Tim Hoffman, documentairemaker, heeft inmiddels een kwart miljoen handtekeningen verzameld van burgers  om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Volgende week worden deze handtekeningen in Den Haag gepresenteerd.

Er zijn over de loop der jaren verschillende onderzoeken geweest waaruit blijkt dat het voor in Nederland gewortelde kinderen erg moeilijk is om terug te keren naar hun land van herkomst en dat dit hun ontwikkeling kan schaden. Zie bijvoorbeeld de vandaag gepubliceerde nota Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen, geschreven door 38 hoogleraren. De conclusie schrijft dat deze kinderen extreem kwetsbaar zijn door voortdurende stress en gebrek aan stabiliteit. De wetenschappers geven aan dat de ontwikkeling van de kinderen in ernstige mate wordt bedreigd en dat de chronische stress kan zorgen voor aantasting van de hersenfuncties.

Momenteel is het kinderpardon een dode letter. Minder dan een tiende van de aanvragen wordt ingewilligd. De schade die kinderen kunnen oplopen is groot, de kans dat zij in aanmerking komen voor deze regeling langdurig verblijvende kinderen is heel klein. Dat procedures vaak lang duren ligt lang niet altijd aan de vreemdeling. Ook op dit moment kampt de IND met tekort aan personeel waardoor de wachttijden enorm oplopen. Gedurende deze periode wonen de kinderen hier, leren ze Nederlands, gaan ze naar school en wortelen ze hier. Een verruiming van het kinderpardon is noodzakelijk,
laat deze kinderen niet in de steek, #zezijnalthuis.