Recentelijk las ik een artikel

dat het UMCG volgens de Staatssecretaris terecht heeft besloten geen speciale hoor implantaten te plaatsen bij een éénjarig doof meisje uit Afghanistan omdat zij nog geen verblijfsvergunning had en levenslange nazorg in Nederland dus niet zeker was. Van cliënten krijg ik ook vaak de vraag hoe de gezondheidszorg voor hen geregeld is en hoor ik vervelende verhalen over lange wachttijden of onvoldoende toegang tot medische zorg.

Voor iedereen met een verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit is de gezondheidszorg over het algemeen goed geregeld en gewaarborgd. Dat is anders wanneer men in Nederland in de illegaliteit leeft of wanneer men in procedure zit en nog geen verblijfsvergunning heeft. Hoe ziet de gezondheidszorg voor deze twee groepen mensen eruit?

Vreemdelingen in procedure zonder verblijfsvergunning

Mensen die nog geen verblijfsvergunning hebben omdat ze asiel hebben aangevraagd maar de IND nog geen beslissing heeft genomen, hebben recht op opvang via het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Via het COA zijn ze ook verzekerd.

De vergoedingen zijn geregeld in de Regeling Medische Zorg Asielzoekers. Op het asielzoekerscentrum bevindt zich een medische post; het GZA (Gezondheidszorg Asielzoekers), vergelijkbaar met de huisarts is dit het eerste aanspreekpunt voor medische zorg.

De eerste twee maanden is de gezondheidszorg daarom beperkt tot strikt medisch noodzakelijk (met uitzondering van minderjarigen). Daarna komt de gezondheidszorg grotendeels overeen met pakketten zoals die zijn geregeld in de Zorgverzekeringswet.

Illegale vreemdelingen

Mensen die illegaal in ons land verblijven hebben geen recht op opvang van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en hebben dus ook geen zorgverzekering via het COA. Het is voor hen ook niet mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten.

Zij hebben echter wel recht op medisch noodzakelijke zorg. Of iets medisch noodzakelijk is, dat bepaald in principe de arts, de Johannes Wier stichting heeft hier echter wel een mooie brochure over gemaakt.

Belangrijk om te weten is dat medische hulpverleners de kosten vaak kunnen innen via het CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met mij op via: info@antwoordopvreemdelingenrecht.nl of telefonisch: 06 30 80 20 75.