Veel vluchtelingen willen nadat zij te horen hebben gekregen dat zij mogen blijven, zo snel mogelijk worden herenigd met hun gezinsleden. Een aanvraagprocedure voor gezinshereniging loopt niet altijd vlekkeloos. In deze blog zet ik kort de algemene vereisten uiteen. Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen, neem dan gerust contact op via de contact pagina of per email () of telefoon (06 30 80 20 75).

 

Er zijn twee over het algemeen twee manieren van gezinshereniging: ‘de reguliere procedure’ of de ‘nareis asielprocedure’. De ‘nareis asielprocedure’ staat alleen open voor vluchtelingen en kent een aantal belangrijke vrijstellingen. De ‘reguliere procedure’ staat open voor iedereen die een gezinslid naar Nederland wil laten overkomen.

Beide procedures kennen beperkingen aan de familieleden die mogen overkomen. Het moet gaan om:

  • Een echtgenoot (of ongehuwde partner);
  • Minderjarige (adoptie) kinderen;
  • Ouders waarvan de minderjarige kinderen een asielstatus hebben (en in sommige gevallen ook voor meerjarige kinderen die een asielstatus hebben; dit wordt hier echter verder niet behandeld)

Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorwaarden die voor beide procedures gelden. Er is bijvoorbeeld een leeftijdsvereiste. Ook mag het gezinslid dat overkomt geen gevaar vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. Voor de leesbaarheid van deze blog zal ik hierover en over uitzonderingssituaties verder niet uitweiden.

Gezinshereniging nareis asiel

Na de beslissing van de Nederlandse overheid dat de vluchteling mag blijven heeft hij of zij drie maanden om een gezinsherenigingsaanvraag in te dienen. Gebeurt dit binnen die maanden, dan hoeft de vluchteling niet te voldoen aan het middelenvereiste (de eis dat er een bepaald inkomen moet zijn) en het gezinslid hoeft het inburgeringsexamen buitenland niet voor overkomst naar Nederland te behalen. Deze vrijstellingen vergemakkelijken de overkomst dus aanzienlijk.

Wél moet de identiteit van het gezinslid worden aangetoond en moet de gezinsband al hebben bestaan in het land van herkomst. De gezinsband of relatie moet tevens worden aangetoond. Dit kan bijvoorbeeld met huwelijksakten, geboorteakten of andere bewijsstukken om een relatie aan te tonen (foto’s, verklaringen etc.).

Vooral voor gezinsherenigers uit Eritrea blijkt het aantonen van de identiteit of gezinsband erg lastig. Het verkrijgen van de juiste documentatie in combinatie met het heersende regime maakt dit zeer lastig en zorgt voor de nodige juridische procedures.

Op 23 november 2017 heeft Staatssecretaris Harbers in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het beleid wordt versoepeld.  Hopelijk komen hierdoor meer Eritrees in aanmerking voor gezinshereniging.

Reguliere gezinshereniging

Als de vluchteling te laat is met het indienen van een gezinsherenigingsaanvraag dan is het nog wel mogelijk om in aanmerking te komen voor gezinshereniging, maar dan gelden er andere voorwaarden. De vluchteling dient via de ‘reguliere procedure’ om gezinshereniging te vragen. Ook in deze procedure moet de gezinsband aangetoond worden en moet de identiteit van het gezinslid worden vastgesteld. Er hoeft ook geen inburgeringsexamen buitenland te worden behaald voor overkomst naar Nederland. NB: deze vrijstelling geldt voor vluchtelingen, in andere situaties moet vaak wel het examen inburgering buitenland worden behaald.

Verschil zit hem echter in de inkomenseis; deze is wel van toepassing. Dit houdt in dat de vluchteling die om gezinshereniging verzoekt een minimaal inkomen moet hebben. De actuele bedragen kunt u hier vinden.

 

Wilt u meer weten over gezinshereniging? Neemt u dan vooral contact op via: of telefonisch: 06 30 80 20 75.