Wist u dat met sommige uitkeringen u gewoon een aanvraag gezinshereniging kunt indienen?

De IND maakt een verschil tussen uitkeringen uit publieke middelen en uitkeringen waarover premies en belasting zijn afgedragen. Wat betekent dit nu concreet? Als u een arbeidsongeschiktheid uitkering ontvangt, een uitkering op basis van de ziektewet, een AOW-uitkering of een werkloosheidswetuitkering dan kan dit inkomen meetellen voor de gezinshereniging. Een uitkering op basis van de Wajong of een bijstandsuitkering telt niet mee voor het inkomen ten behoeve van een aanvraag gezinshereniging.

Let wel op dat de hoogte van het inkomen door de IND nog zal worden beoordeeld net als de termijn waarop de uitkering nog beschikbaar zal zijn.

Wilt u zeker weten of u met uw uitkering gezinshereniging kunt aanvragen? Neem dan contact op via: info@antwoordopvreemdelingenrecht.nl of telefonisch: 06 30 80 20 75.