Wist u dat er verschillende asielprocedures bestaan? Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen eerste asielaanvragen en herhaalde asielaanvragen. Maar ook onder de eerste asielaanvragen zijn er verschillende categorieën (ookwel ‘sporen’ genoemd) waarin de asielzoekers worden onderverdeeld.

Allereerst zijn de kansrijke zaken; dit zijn aanvragen van asielzoekers uit bijvoorbeeld Syrië, Eritrea maar ook Turkije en Jemen. Daartegenover heb je de kansarme zaken. Dit zijn aanvragen van asielzoekers uit landen die door de Nederlandse overheid worden gezien als ‘veilig’; voorbeelden van deze landen zijn Algarije, Moldavië en Georgië. Alle landen die als veilig worden aangemerkt zijn gepubliceerd op een lijst, de volledige lijst kunt u hier terugvinden. Naast mensen uit veilige landen worden er ook asielaanvragen ingediend door asielzoekers die ‘niet onder de verantwoordelijkheid van Nederland vallen’. Deze mensen hebben bijvoorbeeld een visum voor een ander EU land, vingerafdrukken achtergelaten in een ander EU land of al in een ander EU land de asielprocedure doorlopen. Dan spreken we van asielzoekers die de ‘Dublinprocedure’ in gaan. In Dublin zijn er namelijk in het verleden door de EU lidstaten afspraken gemaakt over welke lidstaat verantwoordelijk is voor de asielprocedure.

Tenslotte is er de algemene asielprocedure voor alle overige gevallen. Over de algemene asielprocedure heb ik eerder een blog geschreven, die kunt u hier teruglezen.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met mij op via: info@antwoordopvreemdelingenrecht.nl of telefonisch: 06 30 80 20 75.