In Geen categorie
Posted

Meldplicht

De Vreemdelingenwet bepaalt dat sommige categorieën vreemdelingen zich elke week op een bepaalde tijd en plek zich moeten melden (artikel 54 lid 1 sub f Vw2000; en voor verdere uitwerking zie [...]

page 1 of 4