Asielzoekers, vluchtelingen en het asielbeleid zijn veelvuldig in het nieuws de afgelopen tijd. Er wordt veel gesproken over opvang en de angst onder de Nederlandse bevolking voor de gevolgen na opvang in een gemeente. Maar wat gebeurt er precies met asielzoekers na aankomst in Nederland? De asielprocedure (kort) toegelicht.

Aankomst en rustperiode

Eenmaal in Nederland aangekomen meldt de asielzoeker zich bij een aanmeldcentrum, het grootste aanmeldcentrum bevindt zich in Ter Apel (uiterst noorden van Groningen). Daarna volgt een periode van minstens 6 (werk)dagen rust. In deze periode kan de asielzoeker uitrusten van de lange reis en zich voorbereiden op de asielprocedure. In deze periode wordt de asielzoeker geregistreerd en vindt er een identiteitsonderzoek plaats. Zo worden zijn vingerafdrukken afgenomen en wordt er gekeken of Nederland het eerste land is waar de asielzoeker zich registreert. Is dit niet het geval dan is een ander EU land wellicht verantwoordelijk voor de asielprocedure. Tijdens deze rustperiode ondergaat de asielzoeker een medisch onderzoek; is er bijvoorbeeld sprake van een trauma waar rekening mee moet worden gehouden? Ook ontmoet hij zijn toegewezen advocaat waarmee de asielprocedure kan worden voorbereid.

Interviews en ontmoeting advocaat

Na de rusttermijn begint de AA procedure, de algemene asielprocedure. Deze begint met het eerste interview met de IND (vrijwel altijd met behulp van een tolk). Tijdens dit interview worden er antwoorden gezocht op de volgende vragen: wie is deze persoon, wat is de nationaliteit en hoe is deze persoon naar Nederland gereisd? Van dit gehoor wordt een verslag gemaakt, dit verslag wordt samen met de advocaat besproken en indien nodig aangevuld/gewijzigd.

Daarna volgt het tweede gehoor. Tijdens het tweede gehoor vertelt de asielzoeker aan de IND waarom hij of zij is gevlucht en niet meer terug kan naar het land van herkomst. De IND zal naar aanleiding van wat de asielzoeker vertelt ook (zeer gedetailleerde) vragen stellen. Niet alleen over het verhaal zelf maar bijvoorbeeld ook over de omgeving van het dorp waar hij of zij vandaan komt. Dit gesprek is vaak voor de vluchteling psychisch erg zwaar omdat hij of zij tot in detail moet vertellen over de vluchtredenen en iedere fout tegengeworpen kan worden. De IND zal hier ook vragen naar eventuele bewijsstukken om het verhaal te onderbouwen.

Ook van dit interview wordt een verslag gemaakt dat met de advocaat wordt besproken en waar nodig aangevuld of gewijzigd.

Beslissing

Nu is het aan de IND om te beslissen: de aanvraag toewijzen, dan krijgt de asielzoeker een verblijfsvergunning en is hij/zij vluchteling. Ook kan de IND besluiten om de procedure voort te zetten in de verlengde asielprocedure omdat er nog geen beslissing kan worden gemaakt. Dit kan voorkomen als er bijvoorbeeld nog meer informatie nodig is. De laatste mogelijkheid is het schrijven van een voornemenbrief aan de asielzoeker en diens advocaat waarin de IND stelt voornemens te zijn de aanvraag af te wijzen. De advocaat mag dan op dit voornemen reageren en daarna stelt de IND ambtenaar een definitieve beslissing op. Is deze alsnog negatief, dan heeft de vreemdeling nog vier weken recht op opvang om de terugkeer naar het land van herkomst voor te bereiden. Het is ook mogelijk om beroep in te stellen bij de bestuursrechter tegen de afwijzing.

Is het voor de vreemdeling niet mogelijk om terug te gaan naar het land van herkomst dan belandt de asielzoeker vaak op straat. Terugkeren kan een probleem zijn als er bijvoorbeeld geen reisdocumenten zijn of de ambassade van het land van herkomst werkt niet mee. Op straat belanden zal gezinnen met minderjarige kinderen niet gebeuren. In Amsterdam heeft een grote groep vreemdelingen die op straat leven zich verzameld; zij vormen de We Are Here-groep.

 

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met mij op via: info@antwoordopvreemdelingenrecht.nl of telefonisch: 06 30 80 20 75.