In de afgelopen tien jaar zijn er meer dan 11.000 alleenstaande minderjarige asielzoekers naar Nederland gekomen en hebben hier asiel aangevraagd. Wat zijn alleenstaande minderjarige asielzoekers en in hoeverre wijkt hun asielprocedure af van dat van andere asielzoekers? Daar gaat deze blog over.

ALLEENSTAANDE MINDERJARIGE ASIELZOEKERS

Alleenstaande minderjarige asielzoekers  (ook wel ama’s of amv’ers genoemd) zijn kinderen die zonder ouder of familielid naar Nederland zijn gekomen en hier asiel hebben aangevraagd.

Nadat de alleenstaande minderjarige asielzoeker in Nederland aankomen en zich meldt wordt het gezag toegewezen aan voogdij instelling Nidos. Afhankelijk van de leeftijd van de alleenstaande minderjarige asielzoeker wordt hij of zij in een pleeggezin geplaatst of een speciaal asielzoekerscentrum voor minderjarigen. In de regel geldt dat als kinderen jonger dan 15 jaar zijn ze in een pleeggezin worden geplaatst. Is de alleenstaande minderjarige asielzoeker 15 jaar of ouder dan wordt hij of zij opgevangen op asielzoekerscentra die zijn ingericht voor minderjarigen. Er is bijvoorbeeld altijd personeel van Nidos aanwezig op het asielzoekerscentrum (naast de medewerkers van het COA). Ze kunnen het asielzoekerscentrum wel verlaten en van het terrein afgaan; het is geen gesloten inrichting.

 

PROCEDURE ALLEENSTAANDE MINDERJARIGE ASIELZOEKERS

 

De procedure van de alleenstaande minderjarige asielzoeker verschilt op het eerste gezicht niet zo veel van dat van andere asielzoekers.

De minderjarige wordt geïnterviewd door medewerkers van de IND die hiervoor een speciale training hebben gevolgd. Of een kind wordt geïnterviewd en in welke mate hangt natuurlijk ook af van de leeftijd. De mentor van Nidos is vaak aanwezig bij de interviews. Ook wordt geprobeerd om de procedure zo snel mogelijk af te ronden; zodat het kind zo snel mogelijkheid duidelijkheid heeft over zijn of haar toekomst.

 

Vragen naar aanleiding van bovenstaande blog? Neem contact met mij op via: info@antwoordopvreemdelingenrecht.nl, telefonisch: 06 30 80 20 75 of via het contactformulier.