Bijstandsuitkering voor gehuwde asielzoekers wiens gezin nog in het buitenland verblijft

Indien men gehuwd is en de andere partner geen recht heeft op een bijstandsuitkering dan wordt de uitkering voor de persoon die wel recht heeft op bijstand verminderd met 50%, dit blijkt uit artikel 24 van de Participatiewet. Dit wordt ook wel de “gehuwden norm” genoemd.

Deze regel is destijds ingevoerd om (onder meer) te voorkomen dat de andere echtgenoot ‘profiteert’ van de uitkering terwijl deze partner daar geen recht op heeft. Ook wordt er verwacht dat beide echtgenoten de gezamenlijke kosten kunnen delen en er daarom ook minder geld noodzakelijk is om in de basis levensbehoefte te voorzien.

Bijstandsnormen

Er zijn binnen de bijstand verschillende ‘normen’ ook wel categorieën waarin men kan vallen en die bepalen op hoeveel bijstand je recht hebt. Er wordt bijvoorbeeld een verschil gemaakt tussen alleenstaanden en gehuwden.

In de praktijk – voor zover bekend in ieder geval in de gemeente Alkmaar – ontvingen asielzoekers die gehuwd zijn maar wiens gezin nog in het land van herkomst woont ook de ‘gehuwden norm’. Het komt momenteel relatief vaak voor bij gezinsleden van Eritrese asielzoekers. Vaak ontbreekt de administratie of is het onvolledig waardoor de IND de gezinsband niet kan toetsen en de procedures vaak lang duren. Het achtergebleven gezin maakt in het land van herkomst eigen kosten om in het levensonderhoud te voorzien en kan dus niet meebetalen aan de (bijvoorbeeld huur) kosten die de partner in Nederland maakt.

Rechtbank Alkmaar

De rechtbank Noord Holland te Alkmaar heeft zich over deze kwestie gebogen in een uitspraak van 18 januari 2018. De rechtbank concludeert dat in dit soort gevallen de volledige uitkering voor een alleenstaande moet worden uitgekeerd. Er is namelijk bepaald dat de norm voor alleenstaanden het absolute bestaansminimum is voor iemand die alleen woont en zelf in zijn of haar kosten moet voorzien. Als de uitkering lager is terwijl er geen partner is die kan meebetalen in de kosten dan is het niet mogelijk om rond te komen. De gemeente dient in dit soort situaties dus een bijstandsuitkering toe te kennen ter hoogte van de norm voor een alleenstaande.

Voor meer informatie over de verschillende normen en andere bijstandszaken klik hier, voor meer informatie over de Nederlandse asielprocedure klik hier en voor de procedure van nareizende gezinsleden klik hier

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neemt u dan via deze link contact op of mail naar .